Kanał Rss
Content
Praha schválila Protikorupční strategii
24 únor 2017

kasaProtikorupční strategii pro období 2017-2019 schválilo dnes Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Základní principy strategie budou realizovány nejen na magistrátu, ale i v jeho příspěvkových organizacích a také ve firmách vlastněných hlavním městem.

„Schválení Protikorupční strategie považuji za úspěch, protože je to dokument, který město zcela zásadně potřebovalo. Jde o konkrétní opatření, která nám pomohou korupci předcházet, a například tak bude nově zavedena povinnost zveřejňovat všechny smlouvy v centrální evidenci, která bude volně přístupná. Těch opatření je samozřejmě mnohem více a já věřím, že jejich zavádění postupně zlepší důvěru občanů v tuto instituci (…) Schválení Protikorupční strategie bylo jedním z programových prohlášení této Rady a já jsem rada, že se nám tento bod podařilo splnit“ – uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.