Kanał Rss
Content
Praha podpoří Dny zdraví
29 květen 2017

stethoscope-840125_960_720Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dotace pro městské části na podporu projektů místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravotního stylu. Jak uvedl radní Radek Lacko, jedná se celkem o 2 822 000 Kč.

V rámci prohloubení systémové spolupráce hlavního města Prahy s jednotlivými městskými částmi v oblasti místní Agendy 21 bylo městským částem v roce 2017 umožněno požádat poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků na realizaci projektů na místní úrovni v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.
Městské části měly možnost podat do 7. 4. 2017 písemnou žádost o přidělení finančních prostředků na podporu výše zmíněných aktivit. Bylo přijato 30 žádostí, z toho je 25 žádostí navrženo k finanční podpoře.